הרב
הרצל הפטר
בית מדרש הראל

הרב הרצל הפטר הוא ראש בית המדרש הראל ע"ש בלדה קאופמן לינדנבאום בירושלים, תכנית ללימודי הלכה להסמכה לרבנות הפתוחה לגברים ולנשים. הרב הפטר לימד בכולל ישיבת המבתר, בכולל גרוס של הישיבה יוניברסיטי ושימש ראש תכנית ברוריה במדרשת לינדנבאום. הוא בוגר ישיבה יוניברסיטי והוסמך לרבנות על ידי הרב אהרן ליכטנשטיין בישיבת הר עציון.

עוד

עדכון אחרון

8 בפברואר 2022