פרופ'
נילי ואזנה
האוניברסיטה העברית

פרופ' נילי ואזנה היא פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, שם היא מלמדת בחוגים למקרא וההיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו. היא גם המנהלת האקדמית של התוכנית לתארים מתקדמים של בית ספר לתלמידי חו"ל על שם רוטברג, "התנ"ך והמזרח הקדום". היא בעלת דוקטורט מהאוניברסיטה העברית. היא העורכת לשעבר של השנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, ומחברת הספר "כל גבולות ארץ: גבולות הארץ המובטחת במחשבת המקרא על רקע המזרח הקדום".

עוד

עדכון אחרון

29 באפריל 2022

ספרים של המחבר