פרופ'
סוזן נידיץ'
אמהרסט קולג'

פרופ' סוזן נידיץ' היא פרופסור לדתות על שם סמואל גרין באמהרסט קולג'. לפרופ' נידיץ' תואר דוקטור מהמחלקה ללשונות ותרבויות המזרח הקרוב הקדום באוניברסיטת הרווארד, ומחקרה עוסק בתרבויות היהדות הקדומה. נושאי העניין כוללים את חקר הספרות הישראלית הקדומה דרך נקודת המבט של לימודי פולקלור ותרבויות שבעל פה; אתיקה המקראית, בדגש מיוחד על ענייני מלחמה, מגדר וגוף; ההיסטוריה של פרשנות המקרא; והסמליות העשירה של טקסטים פולחניים במקרא. ספרה האחרון עוסק בדת האישית בספרות המקרא בתקופות הנאו־בבלית והפרסית. בימים אלה היא שוקדת על כתיבת פירוש חדש לספר יונה.

עוד

עדכון אחרון

29 בנובמבר 2021

ספרים של המחבר