פרופ' הרב
נפתלי כהן
אוניברסיטת קונקורדיה

פרופ' הרב נפתלי כהן הוא פרופסור לדת ויו"ר המחלקה לדתות ותרבויות באוניברסיטת קונקורדיה. הוא קיבל את הדוקטורט שלו בשפות ובמזרח הקרוב מאוניברסיטת פנסילבניה ואת ההסמכה שלו לרבנות מישיבה יוניברסיטי. הוא כתב ספר העוסק בזיכרון המקדש בתקופת המשנה.

עוד

עדכון אחרון

27 בפברואר 2022

ספרים של המחבר