פרופ' הרב
דוד גולינקין
מכון שכטר

פרופ' הרב דוד גולינקין הוא נשיא שוחרי עמותות שכטר, ירושלים; הנשיא בדימוס של מכון שכטר למדעי היהדות; ופרופסור לתלמוד והלכה במכון שכטר. הוא חיבר או ערך למעלה מ־60 ספרים ו־200 מאמרים

עוד

עדכון אחרון

7 בפברואר 2022

ספרים של המחבר